۰۱ بهمن ۱۳۹۷
پیشگامان عکاسی استریوسکپی در دربار ایران

شماره تازۀ نشریه  

مقاله ای از محمدرضا طهماسب پور و خانم دکتر کارمن پرز گونزالس را درباره پیشگامان عکاسی استریوسکپی در دربار پادشاهی ایران از دوران ناصرالدین شاه و پس از ان را منتشر کرده است. این مقاله پژوهشی، پیش تر در کنفرانسی درباره عکاسی استریوسکپی در کشور پرتغال ارائه شده بود. وبسایت نشریه را در اینجا ببینید و فایل پی دی اف مقاله را می توانید دانلود کنید. 

cover_issue_730__Small_

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.