۱۵ آبان ۱۳۹۷
دانشنامه ایران زمین

دانشنامه ایران زمین که مقالاتی درباره موضوع های گوناگون مربوط به فرهنگ، هنر، تاریخ، اجتماع و ... ایران است، پس از سال ها با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر روی شبکه اینترنت قرار گرفته است. موضوع های مربوط به عکاسی که حدود یکصد عنوان می شود، توسط من نوشته یا گردآوری و تلخیص شده است. مقاله های مربوط به عکاسی  در این دانشنامه را در اینجا ببینید.

البته با توجه به گذشت چندین سال، به گمانم برخی مطالب نیاز به بازنگری و افزوده هایی دارند . 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.