۰۹ شهريور ۱۳۹۷
درگذشت دکتر هادی شفائیه

Dr._Shafaeeyeh

استاد، دکتر میرهادی شفائیه، بنیان گذار رشته عکاسی در دانشکده های هنری ایران به ویژه دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر در راه گسترش علمی و عملی عکاسی ایران در امریکا درگذشت. نوشتۀ دکتر محمد ستاری از نخستین دانش آموختگان عکاسی در دانشکدۀ هنرهای زیبا و استاد کنونی همین دانشکده، حق مطلب را دربارۀ این استاد گرانقدر بیان کرده است. این نوشته را در  سایت عکاسی بخوانید.

رضاصاد [ ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ]

خیلی اتفاقی این پست رو دوباره دیدم . واقعا ناراحت کننده هست همچین مرد بزرگی رو از دست دادیم .
حالا حالا ها باید از استاد چیز یاد میگرفیم ؛ اما ...


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.