۳۰ مرداد ۱۳۹۷
روز ملی عکاسی
اکنون که چند سال است تمایل همگانی جامعه رو به فزونی(اعم از موبایل به دستان و غیره)  در روزی جهانی! به نام عکاسی (موهوم یا غیر موهوم!) به ویژه در فرستادن شادباش به عکاسان و برگزاری نمایشگاه و سخنرانی و غیره همه ساله رو به افزون است و صد البته پر بدک هم نیست که عکاسی و عکاسان  ایران هم صاحب روزی تاریخی شوند و از روی مهر  و اعتبار به کارشان برای همدیگر پیام های شادباش بفرستند و با برگزاری گردهمایی، نشست و نمایشگاهها این روز را گرامی بدارند، مجال نیکویی است که در این فضای به وجود آمده از تمایل همگانی به داشتن چنین روزی، به تاریخ پر بار و پر اهمیت عکاسی در کشورمان تفاخر بورزیم وآنچه در این چند ساله درباره یکی از روزهای آخر آذر ماه (مثلا همان بیست و پنجم) که چند سالی است گرامیداشت آن آغاز شده است، به عنوان روز ملی عکاسی ایران در تقویم آورده شود. با این حساب، هم عکاسان صاحب روزی درتقویم برای گرامیداشت عکاسی و عکاسان می شوند، هم پیرامون این موضوع می توان ده ها کار فرهنگی مرتبط کرد. حالا که باید این کار را صورت دهد، الله اعلم بالصواب. چندین سال است که میگوییم!
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.