۰۵ تير ۱۳۹۷
سرآغاز عکاسی در همدان

سرآغاز عکاسی در همدان، عنوان تازه ترین مقاله پژوهشی محمدرضا طهماسب پور است که بنا است بزودی در مقدمه کتاب تاریخ عکاسی همدان، اثر خانم سمیرا سبزی منتشر شود. بخش هایی از این مقاله و عکس ها به شرح زیر است: 

 سرآغاز عکاسی در همدان   (1858-1925)

از نخستین شهرها و مناطقی که در سرآغاز تاریخ عکاسی ایران، تصویر آنها به جادوی نور و نقره ثبت شده، همدان و برخی از روستاهای اطراف آن است. این پیشینه، تاریخ عکاسی در همدان را شایان توجه می کند و از همین رو است که در این جُستار، سرچشمه های آغازین عکاسی در همدان و روند آن در دوران قاجار مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین عکس ها از همدان و برخی روستاهای پیرامون آن، در جریان سفر معروف به "چمن سلطانیه" ناصرالدین شاه در سال

1275ق/1858م گرفته شده است. 

Hamedan1

با توجه به تاریخ عکسبرداری، ویژگی های فنی و عکس های موجود؛ می توان گفت این عکس ها توسط فرانسیس کارلهیان  عکاس فرانسوی که در همین سال به استخدام دولت ایران در آمده، عکسبرداری شده است. 

در سفر ناصرالدین شاه به عتبات، که شرح آن در کتاب "شهریار جاده ها" آمده است؛ به دلیل اینکه همدان یکی از اقامت گاه های اردوی شاهی در این سفر بوده، در نوشته های ناصرالدین شاه اشاره هایی به عکسبرداری از شهر و روستاهای همدان شده است. 

عکس های این سفر، آگاهی های بسیار زیادی از بافت برخی روستاها و شهرهای همدان در سال های پایانی دوران ناصری برای آیندگان بر جای گذارده است. به ویژه اینکه، برخی از بناهایی که در این سفر عکسبرداری شده در طول سال ها تخریب شده و دیگر اثری از آن ها در میان نیست. برای نمونه می توان به قلعۀ زیبای نهاوند اشاره کرد که امروز اثری از آن به جز در میان  این عکس ها و نوشته های دیگر، موجود نیست.

Hamedan2

نخستین عکاس همدانی

سید حسن همدانی دانش آموختۀ عکاسی مدرسۀ دارالفنون را شاید بتوان نخستین عکاس همدانی در سال های پایانی دوران ناصری نامید. 

Hamedan3

این مقاله در 25 صفحه به همراه 52 تصویر نوشته شده است.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.