۱۸ خرداد ۱۳۹۷
ناصرالدین، شاه عکاس

عکسی از ناصرالدین شاه با قیدهای چاپ عکس در پایین سمت چپ تصویر و نوشته خود او.

A004A

"شکل من در همان منزل مکارود روی  سنگ به همان تاریخ" 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.