۰۵ خرداد ۱۳۹۷
یادی از گذشته

کنفرانس هنر و معماری دوران قاجار، دانشگاه لندن(SOAS)،انگلستان 1999

Oxford_1999

ایستاده از راست: دکتر محمدحسن سمسار، دکتر اولریش مارزولوف، شادروان دکتر ایرج افشار، پروفسور پاول لوفت.

ردیف ایستاده در وسط: دکتر رضا شیخ، دکتر کامران صفامنش، دکتر ویلیام فلور، پروفسور شهریار عدل.

ردیف ایستاده در جلو: دکتر هومان اسعدی، دکتر مجید تفرشی، محمدرضا طهماسب پور، دکتر علی بلوکباشی، شادروان دکتر جواد گل محمدی.

نشسته: پروفسور رابرت گلیو

Photo taken by Corien Vuurman

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.