۱۹ دى ۱۳۹۶
زندگی مردم معمولی در قاب عکسهای سوریوگین

سه نشست پیرامون نمایشگاه عکس های آنتوان سوریوگین،« مردم معمولی» در قاب سوریوگین

دوشنبه ۱۸ دی، زندگی روزمره مردم عادی در دوران قاجار، محمدرضا طهماسب‌پور،

سه شنبه ۱۹ دی، نظر به چشم کرامت، قابی تازه برای سوریوگین، باوند بهپور.

چهارشنبه ۲۰ دی، نگاهی به ساختار نشانه‌ای در عکس‌های اجتماعی سوریوگین، کاوه فرزانه

5 تا 7 ۵ تا ۷ بعد از ظهر در موزه‌ی عکسخانه‌ شهر میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  

photo_2018_01_09_15_40_48_1024x566

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.