۰۴ مهر ۱۳۹۵
کارگاه آموزشی محافظت از عکسهای خاورمیانه در رباط- مراکش مهرماه 95

MEPPI: The Environment, Exhibition and Storage of Photographs 10-21 October 2016, Rabat, Morocco

13 participants from the MEPPI alumni cohort attended the Environment, Exhibition and Storage of Photographs workshop, an advanced workshop part of MEPPI Phase II. The workshop was a two-week workshop which took place at the bibliothèque nationale du royaume du maroc 10-21 October 2016.

meppi_rabat_2016

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.