۲۵ آبان ۱۳۸۳
تاریخ عکاسی در شهرستان ها
مدتی است درگیر نوشتن مطالبی در زمینه ی عکاسی ایران برای یک دانشنامه هستم. کار دشواری است چون می بینم چقدر مطلب کم داریم، بویژه از عکاسی و چگونگی پیدایش و سیر تحول آن در دیگر شهر های کشور. با این حساب تاریخ عکاسی ما هم در حقیقت می شود تاریخ عکاسی و سیر تحول آن در تهران! و اگر دوستان و پژوهشگران جوان علاقمند و دانشجویان عکاسی بویژه دانشجویان شهرستانی نجنبند و دست کم تاریخ عکاسی شهر و منطقه ی خود را در قالب پایان نامه های دانشجویی ارائه نکنند، زمان زیادی نمی گذرد که تمام تاریخ عکاسی ما به کلی محدود می شود به تهران و یکی دو شهر بزرگ مثل شیراز که قبلا به همت منصور صانع نوشته شده اما باید بیشتر به آن پرداخته شود. یا اصفهان و ... پس دوستان گرامی تا دیر نشده و آثاری از اثرات عکاسان قدیمی و عکاسخانه ها و عکس ها برجاست وقت را از دست ندهند و شروع کنند که حتما در آینده مفید خواهد بود. وجای تردید نیست با این آهنگ رو به رشد عکاسی دیجیتال اثرات گذشته بسیار سریع تر از آنچه در قبل رخ می داد محو ونابود می شود. به این مسئله تاکنون فکر کرده اید که نسل سوم واژگان عکاسی بر مبنای عکاسی دیجیتال دارد به سرعت در ادبیات عکاسی ما جایگزین می شود؟ دیری نمی گذرد که دیگر عکاسان جدید معنای ظهور و ثبوت و توقف و ... را ندانند وصحبت از این واژه ها می شود چیزی مثل داگرئو تیپ و کو لودیون و تالبو تیپ و ... محمدرضا طهماسب پور
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.