۰۸ آبان ۱۳۸۳
سرقت آثار مکتوب من
مدت هاست برخی آثار چاپ شده من را بدون اجازه سرقت ( همان دزدی سابق) می کنند وبه نام شخیص خود به چاپ می رسانند. قبلا سازمان میراث فرهنگی در سایت خبری خود این کار را می کرد حالا این آقای آرش ایرانی !!! در سایت فارسی صدای امریکا.چی بگیم والله؟ خسته نباشی آقای ایرانی از این همه پژوهش!!! دست ما رو هم بگیر یه چیز یاد بگیریم!
Meridian [ ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ ]


hmm...:?


pfsyu [ ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ ]

cywalkbcnemhzzedxvtpssldeirlkh
link http://riombit.gijuw.com


duieq [ ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ ]

vggulkyvtjvlsrebmhxepuzjamvmjlfwrjeavljoj
link http://itwsxtw.fgqzjmq.com


تورج خامنه زاده [ ۱۰ آبان ۱۳۸۳ ]

منزل نو مبارک.


matin [ ۰۸ آبان ۱۳۸۳ ]

شما هنوز به این مسایل عادت نکردین ؟!!!


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.