۰۳ آبان ۱۳۸۳
در باب انجمن عکاسی ایران
چندی است که زمزمه های تأسیس یا تشکیل انجمن عکاسی ایران، دوباره قوت گرفته است و نشست هایی رسمی و غیر رسمی، با دعوت از سوی برخی عکاسان و نهادهای بخش خصوصی عکاسی انجام شده است. اتفاق مبارک دیگری که در زمینه عکاسی ایران در سال های اخیر رخ داده، تأسیس انجمن های گوناگون صنفی از قبیل انجمن عکاسان مطبوعات، انجمن عکاسان فیلم، انجمن عکاسان دفاع مقدس و به تازگی، انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی است. این جریان، در نهادینه کردن مسایل تخصصی عکاسی ایران و تعیین جایگاه واقعی حوزه های گوناگون عکاسی، بر اساس تعاریفی که در اساسنامه و مرامنامه هر حوزه صورت می گیرد، نقش پر اهمیتی را بر عهده دارد. هر چند این اتفاقات با تاخیر بسیاری در حال وقوع است، اما باز جای شکرش باقی است. به ویژه که در حوزه های حرفه ای و صنفی، وجود اتحادیه ها و انجمن ها برای تعیین حدود و ضوابط کاری، از ضروریات است. نکته ی پر اهمیتی که تشکیل این انجمن ها در دراز مدت در پی خواهد داشت، دسته بندی شاخه های عکاسی و قرار گیری عکاسان در حوزه های تخصصی مربوط به خود است. و این دقیقاً موضوعی است که امروز بانیان انجمن عکاسی را نیز از گرفتن تصمیمی مشخص برای تعریف انجمنی که شامل تقریباً همه ی اقشار عکاسی شود با مشکل روبرو کرده است. انجمن عکاسی ایران، بی تردید نمی تواند انجمنی جامع و مانع، متشکل از همه ی گروه های صنفی و شاخه های کاربردی عکاسی باشد. و بهتر آن است، همانطور که عکاسان برخی حوزه های کاربردی؛ خود، ضرورت ایجاد تشکل های صنفی را احساس کرده و در پایه گذاری آن اهتمام کرده اند، سایر عکاسان حوزه های کاربردی عکاسی نیز در تشکیل انجمن صنفی خود اقدام کرده، برنامه ها و طرح های خود را از آن طریق به پیش برند. با این ترتیب، انجمن عکاسی ایران، نهادی خواهد شد، برای اشاعه عکاسی غیر کاربردی و تلاش در مسیر بالا بردن آگاهی های تخصصی و ترویج فرهنگ و دانش بصری و اشاعه عکاسی به مثابه زبان هنریِ خلاق و هنر ناب. گردآوری گروه های نامتجانس و سنّت حضور یک نماینده از صنوف گوناگون در چنین انجمنی کار را به بیراهه خواهد کشاند. چنانکه تاکنون نیز این سنت، آزموده شده و در آخرین دوسالانه عکاسی نیز چنین شد. راه دیگر دعوت عام است. دعوت های محدود به نمایندگان نشریات یا انجمن های موجود و برخی عکاسان نیز را ه را برای زمزمه های مخالف و عدم همدلی هموار می کند. بطور مثال، حضور افرادی که به صرف داشتن امتیاز یا سردبیری یک نشریه یا داشتن انجمنی چند نفره در بنیان گذاری این انجمن قابل توجیه است؟ و چگونه است که کسانی به صرف عدم عضویت در گروه یا انجمنی یا نداشتن نشریه ای با وجود صلاحیت، در این جمع دعوت نشده اند؟ (البته اگر باز نشنویم که نامه نوشتیم و اداره پست دیر نامه را رسانده!) پیشنهاد من برای تشکیل انجمن عکاسی در کلیت موضوع، به قرار زیر است: 1- انجمنی صرفاً برای عکاسی به منزله ی هنر و نه شاخه های کاربردی. 2- دعوت از عموم صاحبنظران، بدون اعمال نظارت استصوابی وانتخاب برخی برای پیگیری توسط اکثریت دعوت شدگان در یک جلسه همگانی. 3- عدم دخالت دادن آزموده های ناکارآمد پیشین، اعم از افراد یا روشهای آزموده شده. 4- بکارگیری ظرفیت های موجود و نیروهای جوان و فعال. 5- ثبت نظرات و راهکارهای عرضه شده در نشست ها و انتشار سریع آن به منظور آگاهی رسانی و دریافت نظرات اصلاحی مخاطبین.
Easa [ ۰۴ آبان ۱۳۸۳ ]

استاد تبریک میگم !! یا علی ...


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.